Brandskyddsföreningen

“Tack vare Holy Comms har vi kunnat nå ut med vår marknadsföring på ett effektivt sätt samtidigt som vi bevarat kärnan i vår kommunikation” Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkert och hållbart samhälle. För att lyckas nå ut med viktig kunskap ville man skapa filmade kundcase och […]