Brandskyddsföreningen

“Tack vare Holy Comms har vi kunnat nå ut med vår marknadsföring på ett effektivt sätt samtidigt som vi bevarat kärnan i vår kommunikation”

Explainerfilm för RVR

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkert och hållbart samhälle. För att lyckas nå ut med viktig kunskap ville man skapa filmade kundcase och informerande filmer för segmentet Restvärderäddning. Det var där samarbetet med oss på Holy Comms började.

Samarbetet

Under åren har samarbetet utvecklats och idag har vi tagit ett helhetsgrepp om marknadskommunikationen för hela Brandskyddsföreningen och deras segment Heta Arbeten®, Kunskapsspridning och Restvärderäddning. Förutom att producera filmer gör vi PR-arbete, skrivet content i form av artiklar och kundcase, kampanjer i sociala medier, utbildningsmaterial, informationsmaterial – och mycket mer.

“Holy Comms tjänster är mer än en Holy Menu. Med kompetens, passion och engagemang har det dedikerade teamet inte bara förhöjt vårt varumärke, utan även överträffat alla förväntningar. Tack vare Holy Comms har vi kunnat nå ut med vår marknadsföring på ett effektivt sätt samtidigt som vi bevarat kärnan i vår kommunikation – det som berör, inspirerar och sätter avtryck.”

– Annika Sandin, Marknadskoordinator Brandskyddsföreningen

Film Heta Arbeten®

Under åren har man främst kunnat se resultat i ett stärkt varumärke och en större räckvidd för marknadsföringen. Nyligen genomfördes också en lyckad PR-kampanj som fick genomslag i ett 50-tal lokala och rikstäckande medier.

“Brandskyddsföreningen är en otroligt spännande organisation att jobba med, särskilt eftersom de har ett så viktigt uppdrag. De senaste hundra åren har de gjort ett stort förebyggande arbete för att brandsäkra Sverige. Vi är alla är uppväxta med deras “glöm inte att släcka ljuset”-klistermärken på ytterdörren. Det är så roligt att hjälpa dem lyckas!”

– Linnea Carlgren, projektledare Holy Comms