“Det handlar också om att kommunicera när saker inte går som man tänkt sig”

Transparens vinner förtroende, menar Didner & Gerges kommunikationschef Anna Marcus.

Hon gick från arkeolog, till journalist, till att arbeta med kommunikation i finansbranschen. Idag är hon Head of communications på det klassiska fondbolaget Didner & Gerge. För Holy Talks berättar Anna Marcus om det värdefulla perspektivet en utbildning i klassisk arkeologi kan ge, hur man får förtroende genom kommunikation – och vad den viktigaste långsiktiga trenden är.

– Alla har pratat om hur pandemin accelererade digitaliseringen. Jag skulle vilja lägga till att den också visade hur viktiga fysiska möten är för oss människor, säger hon.

Att någon som jobbar med kommunikation inte har en klassisk kommunikatörsutbildning är idag nästan en regel mer än ett undantag. Trots det är nog Anna Marcus den kommunikatör jag stött på som har den absolut mest intressanta bakgrunden. Från sin uppväxt, med halva släkten i Italien och halva i Sverige, fick hon ett stort intresse för språk och kultur. Efter gymnasiet läste hon latin och grekiska på universitet, och kom på så sätt in på klassisk arkeologi.

Så vad har arkeologi med marknadsföring att göra? Den röda tråden är faktiskt inte så slingrig som man kanske först kan tro. 

– Jag har alltid tyckt att det är intressant med språk och hur människor tänker och agerar i olika kulturer och epoker. Det som är så häftigt med arkeologi är att det blir tydligt att människan inte tar slut med sin kropp – vi skapar förlängningar av oss själva genom artefakter. Man kan säga att vi blir beständiga och överbryggar tiden genom att vi översätter våra erfarenheter i fysisk form. Försök att tänka dig människor utan språk eller en fysisk miljö, det är nästintill omöjligt. Vi rör oss hela tiden i miljöer som är skapade av människor som är döda, men deras kunskap lever kvar. Det gäller inte minst språket. Digitaliseringen är en fortsättning av det, vår tids artefakt, säger Anna Marcus och tillägger: 

– Jag kan rekommendera klassisk arkeologi som utbildning. Det ger breda och långa perspektiv och träning i att förstå drivkrafterna bakom förändrade beteendemönster och i att tolka data – det är ingen slump att arkeologer, filosofer och antropologer även arbetar i Silicon Valley. Det är viktigt i dagens komplexa samhällen att ha olika bakgrunder i ett team för att kunna identifiera problem, tolka och bidra med olika infallsvinklar. 

Hur gick du från att vara arkeolog till att jobba med kommunikation i finansbranschen? 

– Att vara arkeolog innebär att vara forskare, men jag insåg efter ett tag att jag var för otålig för det och blev journalist istället. De yrkena är inte så långt ifrån varandra egentligen. Av en slump blev jag rekryterad till ett kreativt team på SEB och att jobba i den konkurrensutsatta finansbranschen är något som passar mig väldigt bra. I näringslivet finns en dynamik och här känner jag mig hemma, säger Anna Marcus. 

Fondbolaget som tänker långsiktigt

Idag är Anna Marcus kommunikationschef på fondbolaget Didner & Gerge, som grundades 1994 i Uppsala. Då var de ett av de första fristående fondbolagen i Sverige och en föregångare inom aktiv förvaltning. En klassisk historia som alla på företaget känner till väl är hur grundarna Adam Didner och Henrik Gerge till en början tog del av börskurser via text-tv eftersom “om man investerar långsiktigt behöver man inte uppdateringar i realtid”. Den andan lever kvar än idag och just långsiktighet är ett av de viktigaste ledorden på företaget. 

– Till skillnad från till exempel banker, som har ett väldigt brett utbud, har vi få men väl förvaltade kvalitetsfonder. I Didner & Gerge är det alltid det långa loppet som gäller. Varumärkesmässigt lutar vi oss i viss mån mot vår historia och de framgångar vi har, men vi blickar också hela tiden framåt för att utveckla bolaget och för att fortsätta vara relevanta. Aktiv förvaltning fortsätter att spela en oerhört viktig roll i det finansiella systemet och i samhället i stort, säger Anna Marcus. 

“Det viktigaste som finns är förtroende”

Didner & Gerge har många engagerade kunder som varit trogna företaget länge. Enligt Anna Marcus är detta något man inte kan ta för givet, utan som fondbolag måste man ge något tillbaka och göra det till en god upplevelse att handla Didner & Gerges fonder. Hon menar också att det ska vara enkelt och gärna lustfyllt att hänga med i vad som händer i fonderna, oavsett kanal. 

– Det viktigaste som finns när man arbetar inom finansbranschen är förtroende. Det gäller alla varumärken, men särskilt när man som vi förvaltar människors besparingar. I kommunikationen jobbar vi mycket med att förklara vad vi gör, vad vår investeringsfilosofi är och varför förvaltarna investerar som de gör, säger Anna Marcus.

Vilket verktyg är viktigast när man vill vinna förtroende genom sin kommunikation? 

– Transparens. Alla företag berättar gärna om hur många priser de har vunnit, vilket vi också gör, men det handlar också om att kommunicera när saker inte går som man tänkt sig. Då är det viktigt att förklara vad som har hänt, visa på den långsiktiga utvecklingen – och att hålla det man lovar. Vår vd och våra förvaltare är väldigt bra på det, säger Anna Marcus. 

Det mänskliga mötet – en långsiktig trend 

För att fortsätta vara relevanta för såväl institutionella investerare som privatsparare och medarbetare är hållbarhet fortsatt grundläggande – även om Anna Marcus inte vill kalla det en marknadsföringstrend, utan ett inbakat tema i nästan allt företaget kommunicerar. 

Ständigt aktuellt i finansbranschen är tillgänglighet och mobila tjänster. Didner & Gerge var tidiga med att ha en egen app och den kommer de att fortsätta att utveckla samtidigt som de ska förbättra kundupplevelsen via webbplatsen.

Både sparande och betalningar görs allt oftare via våra mobiler, såväl när vi handlar online som i fysisk miljö – design och UX-copy hör naturligt nog till den viktigaste formen av framtidens kommunikation, enligt Anna Marcus.

– Men den mest långsiktiga trenden är nog det mänskliga mötet. Metaverse kanske kan komma nära den upplevelsen så småningom. Oavsett hur väl vi lyckas utveckla Didner & Gerges digitala gränssnitt i framtiden, är det ibland enklast och trevligast att bara… ringa upp och prata med oss. Eller att komma på våra andelsägarträffar eller på våra möten i olika delar av landet, säger Anna och tänker efter lite innan hon fortsätter: 

– Alla har pratat om hur pandemin accelererade digitaliseringen i alla åldersgrupper, geografier och segment. Jag skulle vilja lägga till att den också visade hur viktiga fysiska möten är för oss människor och hur vi på alla upptänkliga sätt försökte kompensera för ’riktiga’ möten. Jag återkommer till det här med förtroende. Det finns nästan inget som slår att vistas i samma fysiska rum när det kommer till att skapa förståelse mellan människor och förtroende.