Mot bakgrund av publicering i branschtidning – Holy Comms ambition är att vara en snäll och inkluderande byrå med högt i tak


Holy Comms ambition är, och har alltid varit, att bygga en snäll och inkluderande byrå med högt i
tak där människor med olika bakgrund och erfarenheter trivs och utvecklas. Bra arbetsvillkor och
en god arbetsmiljö är viktiga orsaker till att verksamheten har en sund personalomsättning, goda
resultat i medarbetarundersökningar och att vi kan attraherar nya medarbetare. Mot bakgrund av
publicering i branschtidningen Resumé önskar vi att förtydliga vår ställning.


Holy Comms är stolta och glada över att vara en arbetsgivare som anställer och erbjuder ett
utvecklande arbete med härliga kollegor och spännande kunder. Arbetsmiljöfrågor är centralt i vår
verksamhet, inte minst då det är av största vikt för att både attrahera och behålla de vassaste
talangerna.


Tidningen Resumé har idag publicerat en artikel som riktar kritik mot Holy Comms som arbetsgivare.
Vi känner inte igen oss i bilden som tecknas som är baserad på anonyma uppgiftslämnare, men
självklart är det oerhört tråkigt om enskilda tidigare medarbetare inte fullt ut är nöjda med sin tid hos
oss. All form av mobbing, diskriminering eller annan typ av olämpligt beteende helt oacceptabelt hos
oss och det finns tydliga riktlinjer samt policys som samtliga medarbetare ska känna till och följa.
Medarbetarundersökningar visar att nästintill nio av tio medarbetare tycker att stämningen på
arbetsplatsen är god. Holy Comms mäter regelbundet hur medarbetarna mår och följer upp
utvecklingen på både grupp- och individnivå. De flesta uppger att de trivs, utvecklas och har roligt. Vi
känner inte igen att motsatsen skulle prägla vår arbetsplats eller vardag.


Självklart förekommer det ibland hektiska arbetsdagar hos oss, precis som hos många andra
kommunikationsbyråer eller företag i allmänhet. För oss är det viktigt att fördela arbetet för att
minimera stress samt stötta om det någon gång blir för mycket. Vi har även under det senaste året
minskat antalet kunder per projektledare med 30 procent, det är en medveten strategi som vi
bedömer gynnar både våra anställda och våra kunder.


Holy Comms står för transparens och välkomnar granskning av vår verksamhet – vår organisation ska
klara av det! Därför har vd Fredrik Kruse och grundaren Lisa Kruse ställt upp på intervjuer och svarat
på samtliga frågor från tidningen. Vi har även försett redaktionen med medarbetarundersökningar
och bjudit in till kontoret för att reportern ska kunna bilda sig en egen uppfattning av verksamheten.
I samband med en publicering är det vanligt att stora som små frågor uppstår.

För att vara så transparenta som möjligt och för att tydliggöra vår ställning har vi tagit fram en FAQ som besvarar de vanligaste frågorna, ta gärna del av den här nedan.

Det går givetvis även bra att kontakta grundare Lisa Kruse, via lisa@holycomms.se +46 707 977 800, eller Fredrik Kruse, grundare och vd, via fredrik@holycomms.se +46 70 945 07 06, vid funderingar.

Frågor och svar

Hur tillgodoser Holy Comms att anställda mår bra på arbetsplatsen?
Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö är viktiga orsaker till att verksamheten har en sund
personalomsättning, goda resultat i medarbetarundersökningar och att vi kan attraherar nya
medarbetare. Att våra medarbetare mår bra på arbetsplatsen är av största vikt – det är så vi i sin tur
kan växa och leverera kundvärden. Holy Comms genomför två medarbetarundersökningar varje år
och har kontinuerliga HR-samtal vars syfte är att fånga upp eventuella dolda missnöjen – allt för att
skapa en så bra och professionell arbetsplats som möjligt. Vi vill vara en schysst arbetsgivare där
människor trivs och utvecklas. Nästintill nio av tio medarbetare svarar att stämningen på
arbetsplatsen är god.


Hur ser Holy Comms personalomsättning ut?
Vi är framför allt en byrå som har vuxit i takt med att vi fått mer och större förtroende från allt fler
uppdragsgivare. Sedan start har vi gått från noll till över 30 medarbetare, det är ett kvitto på att våra
fantastiska medarbetare levererar på en hög nivå. Det senaste året har vi rekryterat nio personer,
samtidigt som fem personer själva har valt att gå vidare till andra jobb. Totalt är vi 32 medarbetare
på byrån. Att våra anställda är attraktiva på arbetsmarknaden ser vi som positivt, även om det såklart
kan vara tråkigt att medarbetare går vidare till andra jobb då och då. Självklart har också några enstaka börjat och sedan har båda parter kommit fram till att den enskilda skulle passa bättre någon annanstans och då är det naturligt att söka sig till annat jobb.

Vi har en ansvarsfördelning och processer för att alla medarbetare ska kunna leverera i sina uppdrag och att alla våra kunder ska få den leverans som de behöver. Vi har även under det senaste året minskat antalet kunder per projektledare med 30 %, det är en medveten strategi som vi bedömer gynnar våra anställda och våra kunder.


Hur många kunder ansvarar en projektledare för i snitt?
Vi har en ansvarsfördelning och processer för att alla medarbetare ska kunna leverera i sina uppdrag
och att alla våra kunder ska få den leverans som de behöver. Vissa har hand om ett fåtal stora
uppdrag medan andra jobbar med flera mindre. Det viktiga för oss är att alla ska ha tid att lägga den
tid och det engagemang som behövs i varje enskilt uppdrag. Vi har även under det senaste året
minskat antalet kunder per projektledare med 30 %, det är en medveten strategi som vi bedömer
gynnar våra anställda och våra kunder.

Våra projektledare ansvarar för 2-10 kunder – inte det antal som nämns i artikeln.


Hur ställer sig Holy Comms till de anklagelser som framkommer i artikeln?
Vår ambition är, och har alltid varit, att bygga en snäll och inkluderande byrå med högt i tak. De flesta
av våra medarbetare uppger att de trivs, utvecklas och har roligt hos oss i både
medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal. Vi känner inte igen att motsatsen skulle prägla vår
arbetsplats eller vardag. Men det är såklart jättetråkigt att höra att det finns individuella upplevelser
av vår arbetsplats som inte är positiva. Samtidigt så ser vi i våra medarbetarundersökningar att
nästintill nio av tio medarbetare svarar att stämningen på arbetsplatsen är god och ännu fler svarar
att arbetet är fritt från trakasserier. Vi mäter regelbundet hur medarbetarna mår och följer upp
utvecklingen på både grupp- och individnivå. Vår interna undersökning visar över lag på en hög
nöjdhetsnivå och vår personalomsättning ligger på sunda nivåer för branschen.

Hur har Holy Comms hanterat frågor från tidningen?
Holy Comms står för transparens och välkomnar granskning av vår verksamhet – vår organisation ska
klara av det! Därför har vd Fredrik Kruse och grundaren Lisa Kruse ställt upp på intervjuer och svarat
på samtliga frågor från tidningen. Vi har även försett redaktionen med medarbetarundersökningar
och bjudit in till kontoret för att reportern ska kunna bilda sig en egen uppfattning av verksamheten

Vart kan jag vända mig vid frågor?
I samband med en publicering är det vanligt att stora som små frågor uppstår. Det går givetvis bra att
kontakta grundare Lisa Kruse, via lisa@holycomms.se +46 707 977 800, eller Fredrik Kruse, grundare
och vd, via fredrik@holycomms.se +46 70 945 07 06, vid funderingar.