Människor bygger varumärken – ServeOffice möter Lisa Kruse

Idag är det inte bara företag som är ensam avsändare för de budskap som förknippas med dem. Talespersoner och medarbetare bär också ett ansvar, då aktivitet i personliga kanaler bygger varumärket i stort. I en intervju med ServeOffice lyfter vår grundare Lisa Kruse betydelsen av det personliga varumärket.

MaaS-styrda Holy Comms vision sträcker sig längre än företags affärsmässiga varumärke. Idag spelar även företagsledares medievanor en nyckelroll i hur varumärken uppfattas i digitala utrymmen, ett ansvar som bör hanteras med varsamhet. Det är anledningen till att Holy Comms vill ge företag och dess talespersoner stöttning kring just personal branding.
– Ett personligt varumärke handlar om insikten i hur en individ som representerar ett företag, organisation eller grupp själv står för värden som kan påverka verksamhetens resultat. Du behöver inte vara en kändis eller en offentlig person för att ha ett personligt varumärke, men du bör vara – eller kunna bli – känd i den samling personer som finns runt dig i affärssammanhang, säger Lisa till ServeOffice.

Människor litar på människor

För att skapa framgångsrik kommunikation idag behöver företag dra nytta av det faktum att människor litar på andra människor framför varumärken. 
– Faktum är att hela 70 procent känner större samhörighet med varumärken vars vd är aktiv i sociala medier, berättar Lisa.
Det är däremot viktigt att kommunicera på ett balanserat sätt, för att skapa förtroende i sociala medier. Enligt Lisa bör flinka fingrar därför fokusera på att lyfta värden och frågor som ligger nära hjärtat, utan affärsmässig agenda. Det minskar risken för snedsteg och att uppfattas som en reklamtavla.

Grunden ligger närmast hjärtat

Att behöva upprätthålla det personliga varumärket, även i de digitala forum man söker sig till för kravlös interaktion, kan för många upplevas som en stressfaktor. Därför hjälper Holy Comms till med att underlätta och stötta i att skapa en personlig grund att stå på i mediebruset. 
– Mitt bästa råd är att definiera grunden till vad ditt personliga varumärke ska stå för. Vad är ditt “why”? Vilka värdeord ska du utgå ifrån – hur ska mottagaren uppleva dig? Vilket område och huvudbudskap ska du kommunicera, och med vilka argument? Gå inte för brett, då kan du lätt upplevas som en falsk auktoritet. Ingen litar på någon som utger sig för att vara expert på allt. Våga avgränsa, välj din hjärtefråga och stick to it.
 
Läs hela intervjun om det personliga varumärket här!