Hur sätter man en kommunikationsstrategi för ett snabbväxande bolag?

Anton Blanck Holy Comms
Snabbväxande företag är i lika stort behov av en kommunikationsstrategi som väletablerade aktörer, men hur ska man egentligen resonera när företaget i sig utvecklas och förändras så snabbt? Hur ska man tänka kring sitt varumärke och sin kommunikation för att strategier som känns aktuella idag inte ska kännas passé om ett halvår?

Vi sitter ned med Anton Blanck, strateg och produktägare för affärsområdet strategi på Holy Comms, för att reda i frågan.

Många företag som är i behov av en kommunikationsstrategi kan känna sig vilsna. Var börjar man ens?

– Jag tycker det handlar mycket om hur långt man har kommit med sin affärsplan och marknadsplan. Om inte inte affärsmodellen, produkten eller målgruppen är helt definierad än krävs ett flexibelt upplägg kring varumärke och strategisk kommunikation. En bra kommunikationsstrategi bör då inte vara för snäv, utan lämna utrymme för att testa olika budskap och tonaliteter. På så sätt kan marknadskommunikationen faktiskt innebära fantastiskt värdefull input till hela varumärkesarbetet.

Så allt behöver inte spikas från start – ett mer iterativt och utforskande arbetssätt kan vara att rekommendera?

– Ja. Strategi handlar om att identifiera problem, hitta lösningar och att göra saker. Om du inte gör saker blir allt väldigt teoretiskt. Ett företag som känner sig fram på marknaden bör inte jobba efter en klassisk vattenfallsmodell, där stora resurser initialt läggs på att färdigställa strategier och koncept – ofta byggda på historisk data – innan någon vet vad som fungerar. Då är det bättre att börja småskaligt. Utveckla och förfina under arbetets gång.

Anton fortsätter:

När omvärlden, marknaden och kunderna rör sig snabbt är inga så kvicka med att svara upp mot förändringarna som mindre, eller växande, företag. Hur ska man tänka? Måste man offra långsiktigheten i strategin?

– Flexibilitet sker självklart på bekostnad av långsiktighet. Men med det sagt är det superviktigt att hitta långsiktigheten även i ett flexibelt kommunikationsupplägg. Allt kan inte vara flexibelt. En bra början är att förankra varumärkesarbetet väl i företagets kärna och centrala värderingar, där det finns en stabilitet över tid. På så sätt får arbetet en inbyggd långsiktighet och en naturlig riktning framåt.