Få en analys av ert nuläge, och konkreta idéer på hur er marknadsföring kan lyftas till nästa nivå

Träffa Holy Comms grundare Lisa Kruse på ett möte där analysen och idéerna presenteras för er, ihop med ett skräddarsytt förslag på hur ett marketing as a service-upplägg skulle kunna se ut för just er. Om du vill får du gärna ge oss input kring era nuvarande utmaningar inom marknad och sälj, så utgår vi från dem i analysen. Lisa kontaktar dig strax via mail, där du gärna får skriva mer!

Lämna din mailadress, så kontaktar Lisa dig för att boka tid för presentation!